Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Обяви за работа

Печат ПДФ


[17 Октомври 2017Конкурс за заемане на длъжността гл.експерт ИТ.


[17 Октомври2017Информация за работни места към 17.10.2017г. от ДБТ Родопи.


[10 Октомври 2017Информация за работни места към 10.10.2017г. от ДБТ Родопи.


[29 Септември 2017] ДБТ-Родопи Информация за НП "Старт на кариерата" : Заявления 


[15 Септември2017]Оперативна информация за пазара на труда м.август 2017г. от ДБТ Родопи.


[14 Септември2017На основание чл. 19 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г., Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Община €žРодопи" и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ДГ Мир", с. Кадиево, обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДПУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2016/2017 г.


[14 Септември2017] Обява за свободно работно място на основание чл.257, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО.


[12 Септември 2017]Информация за работни места към 12.09.2017г. от ДБТ Родопи.


[05 Септември 2017Информация за работни места към 05.09.2017г. от ДБТ Родопи.


[01 Септември 2017] Дирекция Бюро по труда Родопи€- гр. Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г. 


[29 Август 2017Информация за работни места към 29.08.2017г. от ДБТ Родопи.


[23 Август 2017Конкурс за заемане на длъжност "Главен експерт - Капитално строителство" - 1 щатна позиция в Отдел "Инвестиции, проектиране и строителство".


[18 Август 2017Оперативна информация за пазара на труда м.юли 2017г. от ДБТ Родопи.


[08 Август 2017Информация за работни места към 08.08.2017г. от ДБТ Родопи.


[04 Август 2017Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено Вътрешен одит в Община Родопи€.


[04 Август 2017Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши вътрешен одитор административно звено: Звено €žВътрешен одит в Община Родопи€.


[01 Август 2017Информация за работни места към 01.08.2017г. от ДБТ Родопи.


[25 Юли 2017] Информация за работни места към 25.07.2017г. от ДБТ Родопи.


[19 Юли 2017Оперативна информация за пазара на труда м.юни 2017г. от ДБТ Родопи.


[05 Юли 2017Конкурс за заемане на длъжността "Старши вътрешен одитор".


[05 Юли 2017Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено "Вътрешен одит".


[29 Юни 2017г.]Детска градина  "Първи юни" с.Брестовица при Община Родопи обявява свободно работно място за длъжност учител, считано от 01.09.2017г.


[27 Юни 2017г.] Детска градина  "Надежда" с.Брестник при Община Родопи обявява свободно работно място за длъжност учител, считано от 01.09.2017г.


[26 Април 2017г.] Община €žРодоп舓 Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист КРИТ  в Отдел €žКРИТ€ в Дирекция Специализирана администрация€ по заместване


[06 Април 2017г.] Община €žРодопи област Пловдив обявява конкурс по документи за 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Главен експерт €žИнформационни технологии  в Отдел €žАдминистративно информационно обслужване на Дирекция €žСпециализирана администрация€


[31 Март 2017г.] Община €žРодопи€ Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: €žМедицинска сестра по Наредба № 3€


[31 Март 2017г.] Община €žРодопи Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши експерт €žДоговори и контрол по управление на общинската собственост  в Отдел €žОбщинска собственост€ в Дирекция €žСпециализирана администрация€


[08 Март 2017г.] Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Главен инспектор „Ревизии и контрол”


[20 Февруари 2017] Община Родопи“ Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: €žМедицинска сестра по Наредба № 3€


[10 Февруари 2017] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Чистач” – 1 щатна бройка в Отдел „Административно информационно обслужване” в Дирекция „Специализирана администрация”


[10 Февруари 2017] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Главен експерт „Строителни конструкции” – 1 щатна бройка,  в Отдел „Инвестиции, проектиране и строителство” в Дирекция „Специализирана администрация”


[10 Февруари 2017] Община „Родопи” – област Пловдив обявява конкурс по документи за 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Главен експерт „Счетоводно обслужване“  в Отдел „Счетоводно обслужване“ на Дирекция „Обща  администрация”


[01 Февруари 2017] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[01 Февруари 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Ръководител звено  â€žВътрешен одит“ 1 /една/ щатна бройка, длъжностно ниво съгласно КДА: 6, наименование на длъжностното ниво по КДА „Ръководно ниво 6Б“


[27 Януари 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Главен инспектор „Ревизии и контрол” – 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“–област Пловдив

[27 Февруари 2017г.] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Финансов контрольор"


[18 Януари 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист „Планопазене“  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация”


[18 Януари 2017г.] Община „Родопи” – област Пловдив търси да назначи Директор на Детска градина  â€žПролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[27 Януари 2017г.] Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Финансов контрольор"

[10 Януари 2017г.] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Финансов контрольор"

[15 Декември 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността „Финансов контрольор” – 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“ – област Пловдив


[02 Декември 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Шофьор на лек автомобил”  в Отдел „Административно информационно обслужване” в Дирекция „Специализирана администрация”


[12 Октомври 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Началник отдел „Контрол по устройство на териториите и строителството” - 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“ – област Пловдив


[03 Октомври 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Младши експерт „Бюджет и финансов анализ“  в Сектор „Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ“ на  Отдел „Финансова политика“ в Дирекция „Обща  администрация”


[02 Септември 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Началник отдел „Контрол по устройство на териториите и строителството” - 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“


[31 Август 2016г.] Община „Родопи” – област Пловдив търси да назначи Директор на Детска градина  â€žПролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


[05 Август 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Главен специалист „КРИТ“ и ЕСУТ  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация”


[04 Август 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Младши експерт „Контрол на строителството“  в Отдел „Контрол по устройство на територията и строителството“ в Дирекция „Специализирана  администрация”


[04 Август 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист в Отдел „Правен” в Дирекция „Обща  администрация” по заместване


[13 Юли 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Главен специалист „КРИТ“ и ЕСУТ  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация”


[13 Юли 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи задлъжността: Оперативен дежурен


[28 Юни 2016г.] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[27 Юни 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Координатор на проект”  по проект „Активно включване и осигуряване на устойчива заетост на младежи в Община „Родопи““


[05 Май 2016г.] Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник сектор „Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ“

[27 Април 2016г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник сектор „Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ“ административно звено: Отдел „Финансова политика“ Дирекция „Обща администрация”


[07 Март 2016г.] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[10 Февруари 2016г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“ административно звено: Отдел „КРИТ“ Дирекция „Специализирана администрация”


[11 Януари 2016г.] Формуляр за окончателните резултати на кандидатите

[06 Януари 2016г.] Формуляр за рзултатите на кандидатите, получени припроведен конкурс чрезписмен тест за длъжността: Директор Дирекция "Обща администрация"

[18 Декември 2015г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  Директор Дирекция "Обща Администрация" на Община "Родопи", административно звено: Общинска администрация „Родопи”


[02 Юли 2015г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Финансов контрольор" в Община "Родопи"


[10 Юни 2015г.] Обява за Младежки медиатор в Община Родопи

Списък на  кандидатите за участие в конкурс за длъжността „Младши експерт „Обслужване на граждани по села““ в Община „Родопи“, допуснати до интервю.

Списък на  кандидатите за участие в конкурс за длъжността „Главен специалист местни данъци и такси““ в Община „Родопи“, допуснати до интервю

Класиране на  кандидатите  в конкурса за длъжността „Младши експерт „Обслужване на граждани по села““ в Община „Родопи“.

Класиранена  кандидатите в конкурса за длъжността „Главен специалист местни данъци и такси““ в Община „Родопи“

 
 
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg
www.youth.mon.bg
www.mikc.bg

Кой е Онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?