Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Обяви за работа

Печат ПДФ


[18 Август 2017Оперативна информация за пазара на труда м.юли 2017г. от ДБТ Родопи.


[08 Август 2017Информация за работни места към 08.08.2017г. от ДБТ Родопи.


[04 Август 2017Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ в Община „Родопи”.


[04 Август 2017Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши вътрешен одитор административно звено: Звено „Вътрешен одит“ в Община „Родопи”.


[01 Август 2017Информация за работни места към 01.08.2017г. от ДБТ Родопи.


[25 Юли 2017] Информация за работни места към 25.07.2017г. от ДБТ Родопи.


[19 Юли 2017Оперативна информация за пазара на труда м.юни 2017г. от ДБТ Родопи.


[05 Юли 2017Конкурс за заемане на длъжността "Старши вътрешен одитор".


[05 Юли 2017Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено "Вътрешен одит".


[29 Юни 2017г.]Детска градина  "Първи юни" с.Брестовица при Община Родопи обявява свободно работно място за длъжност учител, считано от 01.09.2017г.


[27 Юни 2017г.] Детска градина  "Надежда" с.Брестник при Община Родопи обявява свободно работно място за длъжност учител, считано от 01.09.2017г.


[26 Април 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист „КРИТ“  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация” по заместване


[06 Април 2017г.] Община „Родопи” – област Пловдив обявява конкурс по документи за 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Главен експерт „Информационни технологии“  в Отдел „Административно информационно обслужване“ на Дирекция „Специализирана  администрация”


[31 Март 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Медицинска сестра по Наредба № 3”


[31 Март 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши експерт „Договори и контрол по управление на общинската собственост”  в Отдел „Общинска собственост” в Дирекция „Специализирана администрация”


[08 Март 2017г.] Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Главен инспектор „Ревизии и контрол”


[20 Февруари 2017] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Медицинска сестра по Наредба № 3”


[10 Февруари 2017] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Чистач” – 1 щатна бройка в Отдел „Административно информационно обслужване” в Дирекция „Специализирана администрация”


[10 Февруари 2017] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Главен експерт „Строителни конструкции” – 1 щатна бройка,  в Отдел „Инвестиции, проектиране и строителство” в Дирекция „Специализирана администрация”


[10 Февруари 2017] Община „Родопи” – област Пловдив обявява конкурс по документи за 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Главен експерт „Счетоводно обслужване“  в Отдел „Счетоводно обслужване“ на Дирекция „Обща  администрация”


[01 Февруари 2017] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[01 Февруари 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Ръководител звено  „Вътрешен одит“ 1 /една/ щатна бройка, длъжностно ниво съгласно КДА: 6, наименование на длъжностното ниво по КДА „Ръководно ниво 6Б“


[27 Януари 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Главен инспектор „Ревизии и контрол” – 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“–област Пловдив

[27 Февруари 2017г.] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Финансов контрольор"


[18 Януари 2017г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист „Планопазене“  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация”


[18 Януари 2017г.] Община „Родопи” – област Пловдив търси да назначи Директор на Детска градина  „Пролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[27 Януари 2017г.] Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Финансов контрольор"

[10 Януари 2017г.] Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Финансов контрольор"

[15 Декември 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността „Финансов контрольор” – 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“ – област Пловдив


[02 Декември 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Шофьор на лек автомобил”  в Отдел „Административно информационно обслужване” в Дирекция „Специализирана администрация”


[12 Октомври 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Началник отдел „Контрол по устройство на териториите и строителството” - 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“ – област Пловдив


[03 Октомври 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи 1 /една/ щатна бройка за длъжността: Младши експерт „Бюджет и финансов анализ“  в Сектор „Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ“ на  Отдел „Финансова политика“ в Дирекция „Обща  администрация”


[02 Септември 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс за  заемане на длъжността Началник отдел „Контрол по устройство на териториите и строителството” - 1 /една/ щатна бройка в администрацията на Община „Родопи“


[31 Август 2016г.] Община „Родопи” – област Пловдив търси да назначи Директор на Детска градина  „Пролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


[05 Август 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Главен специалист „КРИТ“ и ЕСУТ  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация”


[04 Август 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Младши експерт „Контрол на строителството“  в Отдел „Контрол по устройство на територията и строителството“ в Дирекция „Специализирана  администрация”


[04 Август 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Старши специалист в Отдел „Правен” в Дирекция „Обща  администрация” по заместване


[13 Юли 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: Главен специалист „КРИТ“ и ЕСУТ  в Отдел „КРИТ” в Дирекция „Специализирана  администрация”


[13 Юли 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи задлъжността: Оперативен дежурен


[28 Юни 2016г.] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[27 Юни 2016г.] Община „Родопи” – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността: „Координатор на проект”  по проект „Активно включване и осигуряване на устойчива заетост на младежи в Община „Родопи““


[05 Май 2016г.] Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник сектор „Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ“

[27 Април 2016г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник сектор „Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ“ административно звено: Отдел „Финансова политика“ Дирекция „Обща администрация”


[07 Март 2016г.] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[10 Февруари 2016г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“ административно звено: Отдел „КРИТ“ Дирекция „Специализирана администрация”


[11 Януари 2016г.] Формуляр за окончателните резултати на кандидатите

[06 Януари 2016г.] Формуляр за рзултатите на кандидатите, получени припроведен конкурс чрезписмен тест за длъжността: Директор Дирекция "Обща администрация"

[18 Декември 2015г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  Директор Дирекция "Обща Администрация" на Община "Родопи", административно звено: Общинска администрация „Родопи”


[02 Юли 2015г.] Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Финансов контрольор" в Община "Родопи"


[10 Юни 2015г.] Обява за Младежки медиатор в Община Родопи

Списък на  кандидатите за участие в конкурс за длъжността „Младши експерт „Обслужване на граждани по села““ в Община „Родопи“, допуснати до интервю.

Списък на  кандидатите за участие в конкурс за длъжността „Главен специалист местни данъци и такси““ в Община „Родопи“, допуснати до интервю

Класиране на  кандидатите  в конкурса за длъжността „Младши експерт „Обслужване на граждани по села““ в Община „Родопи“.

Класиранена  кандидатите в конкурса за длъжността „Главен специалист местни данъци и такси““ в Община „Родопи“

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg
www.youth.mon.bg
www.mikc.bg

Кой е Онлайн

В момента има 8 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?
 

Родопи в кадър