Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Местни данъци и такси

Декларации и заявления МДТ

 

  Декларации / Заявления
1 Деклараци за леки автомобили
2 Декларация за ППС без леки
3 Декларация за недвижими имоти по чл.14
4 Декларация за придобиване на имущество по чл.49
5 Заявление за данъчна оценка
6 Патентни декларации
7 Декларация по § 27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ /Туристически данък/
8 Декларация за облагане с данък върху наследство
9 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
10 Справка - декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма - Актуализиран вариант
11 Регистър за настанени туристи - Актуализиран вариант

От 01.10.2016г. до 30.11.2016г. се подават декларации - Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]

 

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от ЗТ и

           Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

 

Родопи в кадър