Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Стратегически документи Бланки на заявления

Бланки заявления


   Име на заявление Изтегли

1

Определяне на такса битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за 2020г. alt

2

Освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2020г. alt

3

Направление за транспортиране на строителни отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/ alt

4

Заявление за определяне на строителните отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/ alt

5

Заявление за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост alt

6

Заявление за одобряване на проект за РС alt

7

Заявление за издаване разрешение за строеж alt

8

Заявление за одобряване на проекти и издаване акт за узаконяване alt

9

Заявление за вписване в разписната книга на с. .............   ,Община "Родопи" alt

10

Заявление за издаване на скица /виза/ за УПИ alt

11

Заявление за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за извършено строителство в земеделска земя с променено предназначение , съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt

12

Заявление за разглеждане на ПУП-ПРЗ за процедура промяна на предназначението съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt

13

Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение,  съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt

14

Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура промяна предназначението, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt

15

Заявление за издаване на удостоверение за вписване в кадастъра за новопостроен обект alt

16

Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на имот alt

17

Заявление за картотекиране като нуждаещ се за жилище alt

18

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения alt

19

Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване alt

20

Заявление за сключване на граждански брак alt

21

Заявление за акт за раждане alt

22

Заявление за разглеждане на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt