Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Докладни записки и предложения

 

[01 Април 2016] Докладна записка от Кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов. Относно: Допълнение и изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община "Родопи"[Изтегли докладна]


[22 Януари 2016] Докладна записка от Кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов. Относно: Даване на съгласие за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община "Родопи"[Изтегли докладна]


[29 Август 2014] Докладна записка от Кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов. Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община "Родопи"[Изтегли докладна]


[07 Август 2014] Предложение от Кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов. Относно: Приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБАТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.[Прочети предложението]


[25 Юни 2014] Приемане на допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация [Прочети предложението]


[24 Април 2014] Предложение на основание чл.26, ал.2 от ЗНА. Относно изменение на Правилника за организация и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация за предсавяне на мнения, възражения и становища от граждани и организации [Прочети предложението]


[03 Септември 2013] Докладна записка от Кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов. Относно: приемане Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община "Родопи" - Пловдив за периода 01.01.2013г. - 30.06.2013г.[Изтегли докладна]


[28 Август 2013] Докладна записка от Кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов. Относно: Актуализация на таксите в отдел "Административно и информационно обслужване"[Изтегли докладна]


[10 Януари 2013] Докладна записка на кмета на Община "Родопи" - инж.Пламен Спасов [Изтегли докладна]


[20 Декември 2012] Докладни записки относно сесия на Общински съвет "Родопи" на 27.12.2012г. [Изтегли всички докладни]


[29 Октомври 2012] Докладна записка от инж.Пламен Спасов - Кмет на Община Родопи.
Относно  - Изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги [Прочети цялата докладна]


[29 Октомври 2012] Докладна записка от инж.Пламен Спасов - Кмет на Община Родопи.
Относно  - Разглеждане и приемане Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община "Родопи" - Пловдив [Прочети цялата докладна]


[06 Юли 2012] Предложение от Георги Ташев - Председател на ОбС "Родопи". Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация. [Прочети предложението]


[25 Юни 2012] Докладна записка от инж.Пламен Спасов - Кмет на Община Родопи.
Относно  - Промяна в Приложение 3 към чл.12 от Наредба 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община "Родопи" - Пловдив [Прочети цялата докладна]


[10 Април 2012] Докладна записка от ПК по устройство на територията към ОбС „Родопи”; Относно - Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Пловдив – Летище Пловдив (Нов пътнически терминал); [Прочети цялата докладна]


[29 Март 2012] Докладна записка от инж.Пламен Спасов - Кмет на Община Родопи.
Относно  - Отмяна на чл.22 от "Наредба №7" за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община  "Родопи" - Пловдив.[Прочети цялата докладна]


[20 Март 2012] Докладна записка от инж.Пламен Спасов - Кмет на Община Родопи.
Относно  - Изменение и допълнение на Наредба №7 за определането и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Родопи.[Прочети цялата докладна]


[20 Март 2012] Дкладна записка от инж.Пламен Спасов - Кмет на Община Родопи.
Относно актуализиране на Приложение 3 към наредба №7[Прочети цялата докладна]

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?