Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Администрация Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО  -  032 / 604-137;  032 / 604-156 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  -  032 / 604-115;  032/ 604-141

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж / Стая № Служебен телефон
Информация инж.Живка Китева   604-109
       
КМЕТ инж.Пламен Спасов 3/25 , 3/26 604-100
Зам.кмет Таня Бочукова 3/24 604-104
Зам.кмет Неази Таир 3/23 604-103
       
Председател ОбС Галина Вълева 2/13 604-117
Зам.председател ОбС Ренгинар Мустафова 2/13 604-113
Зам.председател ОбС Ангел Рахов 2/13 604-113
Зам.председател ОбС Валентина Хаджиева 2/13 604-113
       
Ръководител звено вътр.одит   4/35  
Гл.експерт ОМП Атанас Шопов 4/46 604-123
Секретар МКБППМН Жулиета Калапанкова 4/37 604-145
Финансов контрольор Антоанета Калинова 4/35 604-129
Дежурни     604-139
Информация Иван Иванов   604-147
Отдел “ГС и екология“
Н-к отдел "Горско стопанство и екология" Стефан Бечев 4/38 0884 690 621
Гл.експерт “Екология“ Светослав  Димов 4/38 604-127
Гл.експерт “Екология“ Милена Герзилова 4/38 604-127
Горски стражар Мирчо Аврамов   0884 619 747
  Дирекция ”Специализирана администрация”
Директор СА, той и Гл. архитект арх.Атанас Недевски 1/7 604-132
Отдел “КР и ИТ”
Н-к отдел ”КРИТ” инж.Шидер Шидеров 1/6 604-142
Гл.експерт ”КРИТ” инж.Милена Диварова 1/10 604-138
Гл.експерт. „КРИТ” инж.Диляна Аврейска 1/6 604-161
Ст.специалист ”Планопазене” Радостина Герчева 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” Величка Стоянова 1/7 604-133
Гл.специалист ”КРИТ и ЕСУТ” инж.Радославка Кемилова - Атанасова 1/6 604-154
Гл.специалист ”КРИТ” Росица Дюлгерова 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” инж.Петя Гарова 1/3 604-110
Ст.специалист ”КРИТ” Иванка Ръжева 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” Емилия Караминчева 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” Мая Папалова 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” Ивелина Юрукова 1/6 604-135
Ст.специалист ”КРИТ” Мария Танчева 1/10 604-138
Ст.специалист ”КРИТ” Мариана Бичова 1/10 604-138
Отдел ”ИПС”
Н-к отдел ”ИПС” арх.Никола Черняев 2/17 604-131
Гл.експерт ”ЕПМС” инж.Цветан Ташев 2/17 604-144
Гл.експерт ”ВиК” инж.Огнян Кулишев 2/17 604-131            0887 476 024
Гл.експерт ”Стр. конструкции” инж.Росица Стефанова 2/17 604-144
Гл.експерт ”Транспортна инфраструктура” инж.Реджеп Топал 4/37 604-128
Гл.експерт ”КС” Любомир Михайлов 4/37 604-128
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти” арх.Димитър Шишков 1/8 604-134
Гл.експерт ”Строителство” Нели Христова 1/8 604-134
Гл.експерт ”Строителство и архив” Емилия Златанова 1/8 604-134
Отдел  “КУТ и С“
Н-к отдел ”КУТ и С” Радион Николов 1/4 604-111
Ст.експерт “КС“ инж.Румяна Христодулова 1/4 604-111
Гл.специалист “КС“ Петрунка Стайкова 1/4 604-155
Ст.специалист “КС“ Милена Иванова 1/4 604-155
Отдел ”Общинска собственост”
Н-к отдел ”ОС” Росица Минчева 3/26 604-120
Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“ Нели Табакова 3/26 604-120
Ст.експерт "Търгове и конкурси“ Елена Ганева 3/26 604-120
Гл.експерт “Управление на общ.собственост“ Мария Стефанова 3/26 604-120
Мл.експерт "ОС" Гергана Кръстанова 3/26 604-120
Отдел ”Координации и проекти”
Н-к отдел “К и П“   4/47 604-130
Мл.експерт “К и П” Любен Иванов 4/47 604-130
Мл.експерт “К и П” Магдалина Стоянова 4/47 604-130
Мл.експерт “К и П” Милена Милушева 4/37 604-145
Отдел ”Административно информационно обслужване”
Началник отдел “АИО“ инж.Живка Китева 3/32 604-109
Гл.експерт ”Инф.технологии” инж.Пламен Апостолов 3/34 604-146
Гл.експерт “АО“ Ива Владимирова 3/24 604-100
Мл.експерт “АО“ Гергана Димова 3/32 604-153
Мл.експерт “АО“ - деловодител Атанаска Онова 1/2 604-156
Гл.специалист “АО“ - деловодител Райна Шушулова 1/2 604-137
Ст.специалист “АО“ - деловодител Илиана Тачева 1/2 604-156
Ст.специалист “АО“ - деловодител Татяна Георгиева 1/2 604-137
Гл.експерт “Обслужване на ОбС“ Кристина Атанасова 2/13 604-126
Ст.специалист “Обслужване на ОбС“ Ива Кацарова 2/13 604-113
Домакин Здравка Иванова 1/6 604-108
Шофьор Георги Гълъбов 4/36  
Шофьор Иван Манолов 4/36  
Шофьор инж.Ангел Трифонов 4/36  
Шофьор   4/36  
Работник поддръжка Наско  Милев 1/9 604-179
Отдел “Образование здравеопазване и култура“
Н-к отдел “ОЗК“ Любка Панайотова 2/19 604-121
Гл.експерт “ОЗК“ Тонка Глушкова 2/19 604-121
Мл.експерт "ОЗК" Елена Стоянова 2/19 604-121
Дирекция “Обща администрация“
Директор “Обща администрация“ Ивелина Стефанова 2/20 604-118
Отдел “Счетоводно обслужване“
Н-к отдел, той и гл. счетоводител Теньо Манолов 2/18 604-122
Гл.експерт ”СО” Калинка Думчева 2/18 604-122
Гл.експерт ”СО”   2/18 604-122
Гл.експерт ”СО” Елена Дафова 2/18 604-122
Гл.експерт ”СО” Дора Йорданова 2/21 604-136
Мл.експерт ”СО” Филка Марин 2/22 604-143
Ст.счетоводител Еленка Димитрова 2/21 604-136
Счетоводител Лалю Бичев 2/21 604-143
Счетоводител Мими Георгиева 2/22 604-143
Касиер счетоводство Мариана Дербатова 2/22 604-114
Отдел“Финанси“
Н-к отдел“Финансова политика“ Цвета Шишкова 2/16 604-105
Н-к сектор "БЧРФА" Албена Полизова 2/16 604-105
Гл.експерт "ЧР" Василка Горева 4/41 604-125
Мл.експерт "БФА" Диляна Ташева 2/16 604-105
Н-к сектор "МДТ-събиране и контрол" Даниела Кузманова 2/3 604-116
Гл.експерт “Счетоводство - МДТ“ Атанаска Димова 2/2  
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“ Теодора Първанова-Гергинова 2/1 604-140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“ Екатерина Михайлова 2/1 604-140
Гл.специалист “Прием и обработка“ Йорданка Григорова 1/2 604-141
Гл.специалист “Прием и обработка“ Мария Тонова 1/2 604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Райна Пампорова 1/2 604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Петя Николова-Василева 1/1 604-115
Гл.инспектор "Прием и обработка" Мария Гавраилова 1/1 604-115
Отдел “Правен“
Началник отдел “Правен“, той и Гл.юрисконсулт   3/31 604-106
Гл.юрисконсулт Юлиян Карабов 3/30 604-112
Гл.юрисконсулт Здравка Найденова 3/29 604-102
Юрисконсулт Диана Спирова-Диманова 3/33 604-107
Юрисконсулт Моника Сали 3/33 604-107
Ст.специалист отдел “Правен“ Мария Бистрева 3/33 604-107
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия GSM Служ. телефон
с. Белащица
Кмет Цветанка Читакова 0882 998 610  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Виолета Гайдарова   03100/22-66
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Васка Иванова   03100/22-66
с. Бойково
Кметски наместник Иван Пачеджиев 0882 998 620  
с. Браниполе
Кмет Даниела Стоилова 0882 998 611  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Неше Ремзи Кърмаджиева 0884 349 939 03113/99-39
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Ирина Пампорова   03113/99-39
с. Брестник
Кмет Елена Проданова 0885 502 305  
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села”     03114/22-21
с. Брестовица
Кмет Любен Радев 0882 998 612  
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Красимира Варадинова   03142/22-33
с. Дедово
Кметски наместник Стефан Папазов 0882 998 623  
с. Златитрап
Кмет Анелия Уланова 0882 998 613  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Илияна Дончева-Маринова   03128/25-55
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Венета Вълкова   03128/25-55
с. Извор
Кметски наместник Тодорка Русева 0882 998 618  
с. Кадиево
Кмет Костадин Ангелов    
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Виолета Милушева   03140/12-28
с. Крумово
Кмет Румяна Самоковарева 0882 998 614      
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Юлия Атанасова   03116/20-21
Мл.експерт ”ОГС” - Крумово Миглена Лазарова   03116/20-29
с. Лилково
Кметски наместник Атанас Брощилов 0884 719 197 03109/24-00
с. Марково
Кмет Пламен Кабаков 0888 963 762  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Гергана Георгиева   03112/20-10
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Васка Запрянова   03112/22-65
с. Оризари
Кмет Йордан Тотев 0882 998 619  
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Зоя Моллова    
с. Първенец
Кмет Георги Стаменов 0885 505 048  
ст.специалист “АО“ Олга Цветанова   03111/23-38
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Сийка Дочева   03111/23-38
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Веселина Петрова-Шишкова   03111/23-38
с. Ситово
Кметски наместник Димитър Насков 0882 656 076 03109/23-00
с. Скобелево
Кметски наместник Стефан Казаков 0882 998 617  
с. Устина
Кмет Нели Бундева 0884 000 806  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Росица Димитрова   03145/20-10
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Райна Стефанова   03145/20-39
с. Храбрино
Кмет        Ангел Чобанов 0888 963 731  
Мл експерт ”АО” Дарина Гушкова   03120/99-29
с. Цалапица
Кмет Стойко Дичев 0884 841 636  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Цветана Павлова   03149/22-51
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Румяна Бръскова   03149/22-53
с. Ягодово
Кмет Димитър Дишев 0888 974 356  
Мл.експерт ”Административно обслужване по села” Галя Грудева   03104/99-04
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Виляна Митрова   03104/99-04
 
  ДЕТСКИ ГРАДИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градина Име и фамилия Длъжност GSM
ДГ Белащица Антония Андреева Директор 0882 898 200
ДГ Ягодово Веселина Мурджева Директор 0882 898 202
ДГ Браниполе Стефка Илиева Директор 0882 898 203
ДГ Устина Надежда Клинчева Директор 0882 898 204
ДГ Кадиево Снежана Дафовска Директор 0882 898 205
ДГ Крумово Диана Младенова-Найденова Директор 0882 898 206
ДГ Брестовица Здравка Мерджанова Директор 0882 898 207
ДГ Златитрап Снежана Дафовска Директор 0882 898 208
ДГ Марково Иванка Богоева Директор 0882 898 209
ДГ Първенец Мария Запрянова Директор 0882 898 210
ДГ Цалапица Десислава Малинова Директор 0882 898 211
ДГ Брестник Златка Атанасова Директор 0882 898 212