Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Пловдив обедини усилия с общини Асеновград и Родопи при представянето на региона като туристическа дестинация на Международното изложение за археологически туризъм в гр. Пестум, Италия

Пловдив бе представен като туристическа дестинация на международното изложение Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2013 г., което се проведе в периода 14-17 ноември в гр. Пестум, Италия. Тази година борсата, която е единствената в Европа с акцент върху археологията, се проведе изцяло на територията на археологическия парк в италианското градче. По аналогия на Пловдив, който социализира обектите си чрез най-различни културни събития, тези съпътстващи изложението бяха организирани в музея и базиликата на Пестум.

            Участието на Пловдив е за втора поредна година. Тази година то е в рамките на проект „По пътищата на цивилизацията”, осъществяван в партньорство с общини Асеновград и Родопи. Рекламните материали, разпространявани на работното място на Пловдив, бяха най-разнообразни и представяха възможностите за различни видове туризъм в района Пловдив-Асеновград-Родопи. Интерес за посетителите представляваха и специални материали, изработени по проекта, популяризиращи двата специални маршрута – „Виа Диагоналис през вековете” и религиозния маршрут.

            Важен акцент е и участието в специалния „уъркшоп”, на който присъстват туроператори от Великобритания, Германия, Франция, Израел и др. Той е със специална регистрация и дава възможност за директен контакт с участниците, които са дошли специално за него. Представителите на трите общини партньори бяха: Борислав Чернев и Надежда Костадинова – ОП „Туризъм”-Пловдив, Таня Бочукова – зам.-кмет на община Родопи и Димитър Кирков – директор на ОП „Туризъм”-Асеновград. Освен възможностите за туризъм в Пловдив и региона, на туроператорите бяха раздадени комплекти с дискове, пътеводители и брошури. Специално внимание беше обърнато на Международната среща на туроператорите, която вече се превърна в традиционна за града. Почти всички туроператори проявиха голям интерес към нея и ще очакват официална покана за четвъртата среща през май 2014 г.

            На борсата участваха 19 държави, над 150 местни и национални организации от Италия, а посетителите бяха над 10 000. В края на изложението беше организирана специална гала вечер, на която присъстваха президентът на провинция Салерно – Антонио Ианоне, кметът на Пестум – Итало Воза, посланикът на Венецуела, която е тазгодишната държава почетен гост - Хулиан Исаиас Родригес Диас и др. официални гости. На вечерята присъстваха единствено представителите от Пловдив и Бургас.

           

            Този документ е създаден в рамките на проект „По пътищата на цивилизацията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.