Община Родопи

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Home Общински съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии


1. ПК по бюджет и финанси:

Състав:

Председател: Жулиета Костова    

Зам.-председател: Ангел Драганов

Членове:

alt
 • Павел Гимишев             
 • Ангел Рахов                              
 • Веселина Михайлова          
 • Галина Вълева
 • Бюлент Шакир                     
2. ПК по общинска собственост, приватизация и инвестиции:

Състав:

Председател: Ангел Драганов

Зам.-председател: Ренгинар Мустафова

Членове:

alt
 • Илия Илиев                      
 • Светослав Тотев                     
 • Бюлент Местан Шакир    
 • Щерю Царев
 • Валентина Хаджиева
3. ПК по законност, нормативна уредба, контрол по изпълнение на решенията, следприватизационен контрол и местно самоуправление:

Състав:

Председател: Валентина Хаджиева

Зам.-председател: Венцислав Дзивков

Членове:

alt
 • Маргарита Димитрова
 • Веселин Кузмов
 • Ренгинар Мустафова
 • Павел Михайлов
 • Георги Кръстев
4. ПК по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване:

Състав:

Председател: Валентина Хаджиева

Зам.-председател: Александър Байрев

Членове:

alt
 • Венцислав Дзивков
 • Павел Гимишев
 • Кирил Гавраилов                   
 • Ангел Рахов                           
 • Щерю Царев                   
5. ПК по екология, опазване на околната среда, комунални дейности (транспорт, сметосъбиране и чистота), земеделие и гори:

Състав:

Председател: инж.Георги Кръстев

Зам.-председател: Илия Илиев

Членове:

alt
 • София Калинова              
 • Георги Митрев                   
 • Петър Христямов             
 • Маргарита Димитрова          
 • Александър Байрев        
6. ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт:

Състав:

Председател: Ангел Рахов

Зам.-председател: Георги Митрев

Членове:

alt
 • Жулиета Костова           
 • Бюлент Шакир                         
 • Гергана Гачева
 • Светослав Тотев        
 • Кремена Цанкова       
7. ПК по социална политика и здравеопазване:

Състав:

Председател: Петър Христямов

Зам.-председател: Веска Вълчанова

Членове:

alt
 • Илия Илиев                      
 • Иван Стоилов                       
 • Гергана Гачева                
 • Александър Байрев        
 • Христо Седмаков            
8. ПК по европейска политика, стратегии, програми, сътрудничество с други общини, работа с НПО и МИГ, туризъм:

Състав:

Председател: Веселин Кузмов

Зам.-председател: инж.Георги Кръстев

Членове:

alt
 • Жулиета Костова              
 • Георги Митрев                   
 • Кирил Гавраилов               
 • Павел Михайлов              
 • Георги Цанков            
9. ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Състав:

Председател: Кирил Гавраилов

Зам.-председател: Веселина Михайлова

Членове:

alt
 • Павел Гимишев             
 • Веселин Кузмов                
 • Ренгинар Мустафова
 • Петър Христямов         
 • Васил Гюрдиев