Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Търгове

Търгове


[01 Юни 2020] Протокол от дейността на Комисия за провеждане на търг и Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи”: [Протокол], [Заповед]


[11 Май 2020] Заповед за откриване на процедура: публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи”: [Прочети], [Документация]


[01 Април 2020] Заповед за удължаване на сроковете на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ IV (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[01 Април 2020] Заповед за удължаване на сроковете на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ I (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[06 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : новообразуван имот № 721.684 в с.Дедево, местност "Буче": [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ I (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ III (римско три) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ IV (римско четири) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[21 Януари 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: масивна сграда за оптика - пристройка към сграда кметство в с.Цалапица, кв.69: [Прочети][Корекции]


[21 Януари 2020] Заповед за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект: №17001, открит със Заповед №1460/13.12.2017г., издадена от Кмета на община "Родопи" [Прочети]


Архив - търгове

Архив - конкурси