Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Търгове

Търгове


[22 Октомври 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: офис, ведно с апартна-склад и чакалня в самостоятелен обект в сграда в с.Първенец: [Прочети]


[20 Октомври 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с площ от 2633 кв.м. в с.Браниполе, местност "Казачка": [Прочети]


[01 Октомври 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 6,00 кв.м. в с.Брестовица: [Прочети]


[01 Октомври 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 14,80 кв.м. в с.Брестовица: [Прочети]


[01 Октомври 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 7,80 кв.м. в с.Брестовица: [Прочети]


[29 Септември 2020] Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: съществуваща аптека в здравен дом в с.Устина: [Прочети]


[28 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: УПИ в с.Чурен, кв.3: [Прочети]


[28 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ 1959 кв.м. в с.Устина, местност "Горката": [Прочети]


[28 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ 3001 кв.м. в с.Устина, местност "Горката": [Прочети]


[28 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ 7702 кв.м. в с.Устина, местност "Горката": [Прочети]


[28 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ 1261 кв.м. в с.Устина, местност "Кайсов кайнак": [Прочети]


[28 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ 153 кв.м. в с.Белащица: [Прочети]


[25 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: лекарски кабинет на първи етаж здравна служба в с.Златитрап: [Прочети]


[25 Септември 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: съществуваща аптека в здравен дом в с.Устина: [Прочети]


[26 Август 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - частна общинска собственост: ПИ 330 кв.м. в с.Брестник, местност "Манастира": [Прочети]


[30 Юли 2020] Заповед за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост: сграда 20 кв.м. за търговия в с.Марково: [Прочети]


[15 Юли 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - частна общинска собственост: ПИ 875 кв.м. в с.Брестник, местност "Варник": [Прочети]


[15 Юли 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - частна общинска собственост: ПИ 1051 кв.м. в с.Брестник, местност "Червенака": [Прочети]


[15 Юли 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - частна общинска собственост: ПИ 264 кв.м. в с.Белащица, местност "Гогова чешма": [Прочети]


[06 Юли 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот - публична общинска собственост: сграда 20 кв.м. за склад в с.Марково: [Прочети]


[29 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: помещения за лекарски кабинет в комбинирана сграда  в с.Брестник: [Прочети]


[29 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: стоматологичен кабинет в комбинирана административна сграда  в с.Белащица: [Прочети]


[29 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: стоматологичен кабинет в сграда-здравен дом  в с.Брестовица: [Прочети]


[24 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: незастроен терен с площ от 18 кв.м.за поставяне на преместваемо съоръжение за "търговия с промишлени стоки" в с.Първенец: [Прочети]


[24 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: полумасивна сграда-павилион за агроаптека в с.Цалапица: [Прочети]


[24 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: стоматологичен кабинет в сграда-здравен дом  в с.Марково: [Прочети]


[24 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - публична общинска собственост: лекарски кабинет в сграда-здравен дом  в с.Браниполе: [Прочети]


[24 Юни 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: незастроен терен с площ от 20 кв.м.за поставяне на преместваемо съоръжение за "търговия с промишлени стоки" в с.Първенец: [Прочети]


[01 Юни 2020] Протокол от дейността на Комисия за провеждане на търг и Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи”: [Протокол], [Заповед]


[11 Май 2020] Заповед за откриване на процедура: публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи”: [Прочети], [Документация]


[01 Април 2020] Заповед за удължаване на сроковете на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ IV (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[01 Април 2020] Заповед за удължаване на сроковете на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ I (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[06 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : новообразуван имот № 721.684 в с.Дедево, местност "Буче": [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ I (римско едно) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ III (римско три) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[04 Март 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост : УПИ IV (римско четири) - ОбНС в с.Ягодово, кв.5а: [Прочети]


[21 Януари 2020] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост: масивна сграда за оптика - пристройка към сграда кметство в с.Цалапица, кв.69: [Прочети][Корекции]


[21 Януари 2020] Заповед за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект: №17001, открит със Заповед №1460/13.12.2017г., издадена от Кмета на община "Родопи" [Прочети]


Архив - търгове

Архив - конкурси